CzytelniaNaukowe

Wprowadzenie
W 2013 roku minęło 100 lat od powstania idei zastosowania kratki przeciwrozproszeniowej w technice radiografii. Podstawy techniczne działania, obecnie jednego z najczęściej używanych narzędzi poprawy jakości obrazu w  rentgenodiagnostyce, stworzył doktor Gustav Peter Bucky (Fot. 1). W artykule przedstawiono sylwetkę genialnego lekarza, jego życie i najważniejsze osiągnięcia w medycynie oraz technice. Praca powstała na podstawie przeglądu publikacji książkowych i czasopism.

Streszczenie

Gustav Peter Bucky (1880-1963) – lekarz radiolog i  naukowiec, prywatnie przyjaciel Alberta Einsteina. W  1913 roku opracował koncepcję kratki przeciwrozproszeniowej. Urządzenie służy do eliminacji niskoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego powstającego w ciele pacjenta na drodze oddziaływań fizycznych, które jest odpowiedzialne za niską kontrastowość radiogramu. W 1923 roku Bucky wprowadził do praktyki klinicznej ideę zastosowania tzw. promieniowania granicznego do leczenia zmian skórnych. Mimo że obecnie terapia ta straciła na znaczeniu, to w wyjątkowych sytuacjach stosowana jest w przypadku leczenia lekoopornych zmian zapalnych. Bucky był nie tylko lekarzem, lecz także pionierem wielu technicznych rozwiązań. Niektóre z nich opatentował wraz ze swoim przyjacielem Albertem Einsteinem.

Słowa kluczowe: Gustav Peter Bucky, Albert Einstein, kratka przeciwrozproszeniowa, współczynnik Bucky’ego, promieniowanie graniczne

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(1), 2015

Ewa Pasieka1, Patryk Wyszpiański2, Anna Ostasz-Sokolik1, Urszula Łebkowska1
1 Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok, tel. +48 604 175 155, e-mail: ewapass@poczta.onet.pl 2 Zakład Radioterapii, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok