Aktualności

cropped-male1

Głównym celem konferencji jest zapoczątkowanie tradycji spotkań studentów z wydziałów lekarskich zainteresowanych radiologią, studentów i absolwentów kierunku elektroradiologii oraz fizyki medycznej.

Konferencja I Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne SOFoR jest organizowana przez studentów Koła Radiologicznego „X-ray”, działającego przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Spotkanie będzie dotyczyć zagadnień diagnostyki obrazowej oraz radiologii interwencyjnej. Podczas konferencji zaplanowane zostały wykłady eksperckie zarówno reprezentantów Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego jak i Polskiego Towarzystwa Elektroradiologicznego. Przewidywane są  ponadto wykłady studenckie oraz prace własne studentów i case report. Oprócz studentów kierunku lekarskiego, zaproszono do współpracy studentów kierunków elektroradiologia oraz fizyka medyczna. Udział w Forum jest bezpłatny, chęć udziału należy zgłosić na stronie konferencji poprzez formularz. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zachęcają do przesyłania prac naukowych – więcej informacji można znaleźć w zakładce „Wytyczne dla autorów prac” na stronie internetowej. Konferencja odbędzie się 1 marca 2015 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.