Czytelnia

Wstęp
Elektroniczny detektor obrazowy (EPID) jest systemem stosowanym do weryfikacji prawidłowego pozycjonowania pacjenta w trakcie leczenia radioterapeutycznego lub pomiarów parametrów wiązki akceleratora liniowego. Właściwa pozycja pacjenta odpowiada położeniu, w którym pacjent był skanowany na symulatorze CT i zgodnie z którym został wykonany oraz zoptymalizowany plan leczenia. Użycie technik obrazowania oraz codzienna/ systematyczna weryfikacja położenia pacjenta pozwalają na powielanie symulowanych warunków, co przekłada się na wyniki zaimplementowanego leczenia. EPID jako narzędzie stosowane również w rutynowych procedurach kontroli jakości akceleratorów (parametry wiązki promieniowania, geometria układu kolimatorów, dozymetria itd.), powinien podlegać regularnej weryfikacji, zarówno w zakresie jego parametrów geometrycznych, dozymetrycznych, jak i jakości obrazowania.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(2), 2015, 87-97

Dominika Oborska-Kumaszyńska, Collin Brewer, Lal Ramesh, Jas Bilkhu, Alastair Sells
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton