CzytelniaNaukowe

Streszczenie

Dla każdego etapu radioterapii istnieje szereg regulacji prawnych, które mają na celu głównie poprawę jakości i bezpieczeństwa realizacji całego procesu. Ze względu na konieczność zapewnienia bezwzględnej poprawności i powtarzalności obliczeń systemy planowania leczenia stosowane w radioterapii powinny być objęty kontrolą jakości. Użycie nieprawidłowo wprowadzonych danych skutkuje błędami w obliczeniach i napromienianiu pacjenta. Właściwa kontrola powinna zagwarantować możliwość wykonania optymalnego planu leczenia z wykluczeniem błędów wynikających z nieprawidłowo zdefiniowanych danych w TPS. Opublikowano kilka raportów dedykowanych zapewnieniu jakości w radioterapii, w tym również poświęconych systemom planowania leczenia [1-9]. W pracy przedstawiono podstawowe wymogi kontroli systemu planowania leczenia w brachyterapii oparte głównie na zaleceniach Bookletu No. 8 European Society for Radiotherapy and Oncology [9].

Słowa kluczowe: brachyterapia, kontrola systemu planowania leczenia

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 5(3), 2015

Justyna Wittych1, Małgorzata Sobiech2

1 Zakład Fizyki Medycznej, Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie, Affidea Polska, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, tel. +48 512 564 407, e-mail: jkwg@wp.pl

2 Zakład Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-441 Koszalin