Czytelnia

Maria Skłodowska-Curie, wielka uczona polska i francuska, która wraz z mężem – Piotrem Curie spoczęła w paryskim Panteonie, patriotka, o czym świadczy jej działalność w czasie I wojny światowej. Jej patriotyzm wykraczał poza ramy sentymentalnej uczciwości. Przez całe życie, w sposób przemyślany i konstruktywny, w miarę możliwości starała się służyć rodzinnemu krajowi swoją wiedzą i pozycją, jaką osiągnęła. Źródeł takiej postawy można upatrywać w tradycji narodowej i wpływie rodziny oraz środowiska, w którym żyła.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Wojciech Bulski1,2, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak 2

1 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel. +48 22 546 20 00, e-mail: w.bulski@zfm.coi.pl

2 Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie