Czytelnia

Eskalacja dawki w radioterapii wydłuża czas życia wolnego od nowotworu 1. Aby chronić organy krytyczne stosuje się zmniejszone marginesy dla obszarów tarczowych, co wymaga jeszcze dokładniejszej ich lokalizacji. łożenie pacjenta z wykorzystaniem obrazów portalowych wiąże się ze znaczącymi ograniczeniami głównie ze względu na uzależnienie od struktur kostnych jako typowych punktów odniesienia. W przypadku prostaty stosuje się wszczepianie złotych lub elektromagnetycznych znaczników. Wadą tej inwazyjnej metody jest konieczność posiadania doświadczenia w jej aplikacji, czas potrzebny na jej realizację i ryzyko migracji znaczników. Należy zwrócić uwagę nie tylko na ryzyko błędu ułożenia pacjenta przed każdą frakcją radioterapii, ale także na śródfrakcyjny ruch prostaty w miednicy, który zależnie od wypełnienia pęcherza i  odbytnicy może wynieść więcej niż 1 cm [2, 3]. Według Ballhausena i in. ruch prostaty jest ruchem losowym, a nie cyklicznym [3]. Dlatego położenie
prostaty powinno być monitorowane w czasie trwania seansu napromieniania z wysoką częstotliwością próbkowania. Metody z  zastosowaniem obrazowania kilowoltowego znaczników wszczepianych do prostaty mają w tym kontekście zasadniczą wadę – niską częstotliwość próbkowania (zwykle jeden obraz co 30-0 sekund) 4.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(3), 2015

dr n. fiz. Łukasz Matulewicz
ELEKTA sp. z o.o.