Czytelnia

Wprowadzenie
Jednym z testów wykonywanych dla mammografów cyfrowych i  ucyfrowionych stosowanych w  Polsce w  skryningu mammograficznym jest ocena jakości obrazu z zastosowaniem fantomu CDMAM. Niepewność wyników tego testu jest wysoka. Różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami fantomu oraz stosowanie różnych wersji programu analizującego obrazy mają znaczący wpływ na wyniki. Mimo to należy mieć świadomość, że występujący dla części systemów ucyfrowionych problem z osiągnięciem wyników akceptowalnych oznacza przede wszystkim niską jakość obrazu – niższą niż dla przeciętnego systemu analogowego używanego w skryningu w Wielkiej Brytanii wiele lat temu.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(2), 2015, 69-74

Witold Skrzyński

Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, tel./fax +48 22 644 91 82, e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl