Czytelnia

W artykule przedstawiono nową metodę przetwarzania zdjęć rentgenowskich – technologię Wirtualnej kratki, dzięki której słaba jakość zdjęcia wynikająca z rozproszonego promieniowania w przypadku wykonania zdjęcia bez kratki fizycznej ulega znacznej poprawie. Technologia ta poprawia jakość zdjęć rentgenowskich wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej, zwykle przy zdjęciach przyłóżkowych oraz na SOR-ach. Kratki fizyczne są często używane w celu zminimalizowania wpływu rozproszonego promieniowania. Jednak ze względu na trudności związane z prawidłowym ułożeniem lub pilnym trybem ich wykonywania, zdjęcia robione są bez takiej kratki, co skutkuje niskim kontrastem zdjęć. Oprogramowanie Wirtualnej kratki oblicza składową rozproszonego promieniowania dla zdjęcia zrobionego bez użycia fizycznej kratki, poprawia jego kontrast i ziarnistość. Technologia ta rozwiązuje problem artefaktów pojawiających się w wyniku nieprawidłowego ułożenia kratki, a co za tym idzie, znacznie ułatwia pracę techników. Poniższy raport przedstawia zarys zastosowania Wirtualnej kratki oraz wyjaśnia jej użyteczność na podstawie próbnych badań.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Takahiro Kawamura, Satoshi Naito, Kayo Okano, Masahiko Yamada
Imaging Technology Center Research & Development Management Headquarters FUJIFILM Corporation Miyanodai, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 258-8538, Japan