Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025.

Stosowanie kontroli jakości i zarządzanie jej wynikami [5.9]
Tradycyjne podejście laboratorium do kontroli jakości opiera się na uwzględnieniu znanych właściwości każdego testu lub pakietów kalibracyjnych i na ocenie wyników w stosunku do zdefiniowanych kryteriów, które decydują, czy pozyskane dane powinny zostać odrzucone lub przyjęte. Prostota tego podejścia stanowi jego zaletę, pod warunkiem prawidłowego ustalenia kryteriów akceptacji/ odrzucenia i że dane wydane przez laboratorium nadal spełniają określone cechy wykonania. Jeżeli laboratorium używa tylko w tym zakresie danych kontroli jakości (dane bazowe/odniesienia), istnieje prawdopodobieństwo powstania sytuacji, w której wszystkie próbki kontroli jakości stają się źródłem wyników badań/pomiarów, które mieszczą się w granicach akceptacji, ale zawsze z utrzymaniem jednego trendu, np. konsekwentnie wysokie w stosunku do wartości oczekiwanej. Sytuacja taka wymaga prześledzenia oraz ustalenia przyczyn jej zaistnienia, ponieważ uzyskane wyniki powinny charakteryzować się losowym rozrzutem wokół wartości oczekiwanej. Jak wynika z powyższego, obserwacja trendów oraz perspektywiczna analiza danych pozwala na wczesne dostrzeżenie problemu z realizacją testu lub systemem kalibracji. Audytorzy oczekują takiego właśnie podejścia laboratoriów do ich danych, w tym próbek kontroli jakości. Pkt 5.9.1 normy ISO 17025 zawiera wyraźne odniesienie do zapisu danych w taki sposób, że można wykryć trendy.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(2), 2015, 63-67

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl