Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część IX – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 209-212 [1].

Zapis wyników i związanych danych [5.4.7, 4.13]
Kluczowe pytania
–Czy system zapewnia, że wszystkie obserwacje/ pomiary są rejestrowane w momencie, gdy są wykonane? –Czy w zapisach są zawarte dane surowe i zachowane tak, że wszelkie problemy, związane z przedmiotem badania lub danymi, mogą być zbadane/przeanalizowane? –Czy masz określoną politykę, jak zmiany zapisów w ewidencjach laboratoryjnych mają być wykonane? –Czy system określa zasady identyfikacji osoby wykonującej zapisy/rejestry i ich zmiany?

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Dominika Oborska-Kumaszyńska
Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl