Czytelnia

W ostatnich latach trwały bardzo intensywne prace nad znowelizowaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t. jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 1015). Finalne poprawki nad projektem odbywały się przez ostatnie 3 miesiące. Pokuszono się zatem o porównanie starego rozporządzenia z nowym projektem, oczekującym na publikację w rządowym centrum legislacji.

Zmiany dotyczyły uzupełnienia załącznika nr 6 o testy cyfrowych metod obrazowania oraz uszczegółowienie wprowadzenia testów z zakresu radioterapii i brachyterapii.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski
Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl