Czytelnia

Szkodliwość promieniowania oraz potrzeba wprowadzania zabezpieczeń są niekwestionowane. W artykule przedstawiono możliwości praktyczne tynków i betonów ciężkich zabezpieczających przed promieniowaniem jonizującym.

Wprowadzenie

Promieniowaniem nazywamy każdą formę energii wysyłaną w postaci fal w przypadku promieniowania radiowego, mikrofalowego, ultrafioletowego, gamma czy rentgenowskiego lub strumienia cząstek w przypadku promieniowania alfa, beta i neutronowego. Promieniowanie jonizujące nie działa bezpośrednio na zmysły, a przenikając przez materię, powoduje powstanie w niej ładunków elektrycznych, czyli jonizację.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(5), 2015

SURICO Sp. z o.o. – sp.k.

ul. Wałbrzyska 38, 58-160 Świebodzice, +48 74 666 82 82, mob. +48 533 022 808, www. surico.pl, e-mail: surico@surico.pl