CzytelniaNaukowe

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd techniczno-fizycznych aspektów realizacji radioterapii stereotaktycznej. Istotną częścią procesu napromieniania jest stabilizacja położenia pacjenta w czasie seansu terapeutycznego. W przypadku podania kilku frakcji promieniowania o  dużych dawkach frakcyjnych konieczne jest zastosowanie systemów stabilizacji o  większej precyzji niż w  przypadku klasycznego, frakcjonowanego napromieniania. Proces przygotowania chorego do radioterapii stereotaktycznej, podobnie jak proces unieruchomienia chorego oraz jego ułożenia na stole aparatu terapeutycznego, musi być szczególnie precyzyjny. Badania obrazowe dedykowane do planowania leczenia, takie jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia komputerowa oraz fuzja obrazów są podstawą, na bazie której definiuje się objętości tarczowe oraz struktury krytyczne. Obliczanie rozkładu dawki z zastosowaniem różnych systemów planowania leczenia dedykowanych do różnych aparatów terapeutycznych powoduje, że definiowane dawki terapeutyczne nie są identyczne. W artykule przedstawiono sposób przygotowania chorego do radioterapii stereotaktycznej, sposoby planowania dawki oraz możliwości realizacji napromieniania i weryfikacji leczenia. Rozwój radiochirurgii związany jest z nowymi możliwościami współczesnych aparatów terapeutycznych, bardziej precyzyjnymi metodami stabilizacji pacjenta, nowymi algorytmami obliczeniowymi oraz technikami obrazowania, zarówno dedykowanymi diagnostyce, jak i weryfikacji ułożenia pacjenta w trakcie realizacji terapii.

Słowa kluczowe: aparaty terapeutyczne, QA, IGRT

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 5(3), 2015

Krzysztof Ślosarek1, 3, Aleksandra Grządziel1, Joanna Kopczyńska1, Wojciech Osewski2, Barbara Bekman1

1 Centrum Onkologii – Instytut MSC, Oddział Gliwice, Zakład Planowania Radioterapii i Brachyterapii, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 80 18, e-mail: slosarek@io.gliwice.pl

2 Centrum Onkologii – Instytut MSC, Oddział Gliwice Zakład Radioterapii, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

3 Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, Elektroradiologia, ul. Jana Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec