CzytelniaNaukowe

Wstęp
Stożkowa tomografia komputerowa CBCT (Cone Beam Computed Tomography), zwana także stomatologiczną tomografią wolumetryczną DVT (Digital Volumetric Tomography), jest stosunkowo nowym, coraz częściej
stosowanym narzędziem diagnostycznym w stomatologii. CBCT stanie się prawdopodobnie wkrótce złotym standardem obrazowania w stomatologii, określanym przez lekarzy jako „pantomogram 3D”.

Streszczenie
W ciągu ostatnich lat nastąpił ogromny postęp technologiczny w  diagnostyce obrazowej. Tradycyjne zdjęcia RTG wykonywane na kliszy rentgenowskiej nadal stanowią niezbędne minimum, jednak posiadane przez nie cechy, takie jak płaskie obrazowanie (2D) oraz nakładanie struktur anatomicznych, powodują często trudności w ocenie stanu zdrowotnego badanego obszaru i postawieniu prawidłowej diagnozy. Dlatego coraz częściej stosowana jest stożkowa tomografia komputerowa CBCT, której największą zaletą jest uwidocznienie badanych struktur w trzech wymiarach. CBCT dzięki swoim zaletom znalazło zastosowanie niemal w każdej dziedzinie stomatologii jako niezbędne narzędzie diagnostyczne w codziennej pracy stomatologa-praktyka.
Słowa kluczowe: tomografia komputerowa z promieniem stożkowym, radiografia cyfrowa, zdjęcia rentgenowskie, stomatologia

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 5(3), 2015