Czytelnia

Wprowadzenie

Filozofią kontroli jakości jest poddawanie danego obiektu testom sprawdzającym jego funkcje i parametry, aby można było stwierdzić, że sprzęt pracuje prawidłowo i nie zagraża użytkownikom oraz osobom leczonym. Kontrolę jakości należy przeprowadzać według wytycznych. W Polsce takie wytyczne przewidziano m.in. dla aparatów rentgenowskich, mammografów czy tomografów komputerowych, jednak nie dla ultrasonografów, mimo że dostęp do tego badania jest znacznie większy w porównaniu z badaniami wykonywanymi przy użyciu aparatury rentgenowskiej. Kilka osób, mimo braku krajowych wytycznych, uznając, że kontrola jakości w USG jest kluczowym działaniem na rzecz prawidłowego działania urządzeń ultrasonograficznych, prowadziło lub prowadzi kontrolę takich urządzeń. Są to między innymi Agata Jodda, Dominika Oborska, Monika Jędrzejewska, Ryszard Kowski, Piotr Jankowski, Bartosz Węckowski oraz grupa ludzi z  nieistniejącej już pracowni Kontroli Jakości w rentgenodiagnostyce w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Z racji wykorzystywania ultradźwięków nie tylko w diagnostyce, ale także w terapii, osoby zajmujące się radioterapią, m.in. Tomasz Piotrowski, także dostrzegają problemy wynikające z braku kontroli nad aparatami wykorzystującymi ultradźwięki. Problem z kontrolą jakości w USG w Polsce nie leży po stronie braku wytycznych ich wykonywania, gdyż te można znaleźć w innych państwach (Anglia, USA itd.) i przystosować do krajowych realiów

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(6), 2015

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski
Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl