RSNA 2015 – Spostrzeżenia wywiezione w bagażu podręcznym z kongresu w Chicago

Radiological Society of North America, czyli RSNA,  organizuje kongresy od 101 lat. Jest to praktycznie największy zjazd środowiska radiologicznego na świecie. Od lat RSNA jest stowarzyszone z American Association Physicist in Medicine – amerykańskim towarzystwem skupiającym fizyków medycznych. Od lat również obie organizacje organizują wspólne zjazdy w Chicago na przełomie listopada i grudnia. Termin wybrano nie bez przyczyny…

Techniki obrazowania rezonansu magnetycznego (MR)

Magnetic resonance imaging (MR) techniques Streszczenie Obrazowanie rezonansu magnetycznego (MR) pozwala nie tylko na uwidocznienie struktur ciała człowieka. Dzięki rozwojowi metody możliwe jest także określenie funkcjonalności mózgu (badania funkcjonalne, fMRI), nieinwazyjna ocena składu chemicznego tkanek (spektroskopia, MRS), obrazowanie dyfuzji wody (dyfuzja, DWI oraz tensor dyfuzji, DTI), a także pomiar perfuzji krwi przez poszczególne tkanki (perfuzja, PWI).…

Nowe możliwości w diagnostyce badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego

Wiele badań wykonywanych w rezonansie magnetycznym dostarcza dokładniejszych informacji na temat stanu pacjenta niż tomografia komputerowa. Niestety, aktualnie barierą jest dość długi czas przeznaczany na badania poszczególnych pacjentów w rezonansie magnetycznym (ok. 30-45 min), co przekłada się na długie kolejki oczekujących. Jednak niedługo na rynek mają wejść urządzenia najnowszej generacji, w ich przypadku czas badania skróci się do…

Algorytmy rekonstrukcji obrazów TK – niska dawka promieniowania to nie jedyna korzyść

Tomografia komputerowa (TK) cieszy się niesłabnącym wzrostem popularności. Analizując dane z krajów zachodnich (niestety w Polsce nie jest prowadzona tego typu statystyka), podaje się średnio kilkunastokrotny wzrost liczby wykonywanych badań TK na przełomie ostatnich 15 lat. Niestety niesie to za sobą również niekorzystny, potencjalnie kancerogenny efekt oparty na wzroście wartości skutecznej dawki promieniowania pochłanianej przez pacjenta [1].…

PET a GPS, czyli o trilateracji słów kilka

W ilu punktach  przecinają się 4 sfery? Wyznaczanie miejsca pewnego zdarzenia można stosunkowo łatwo przeprowadzić, jeżeli znana jest trajektoria elementów, które brały udział w tym zdarzeniu, np. ślady naładowanych cząstek potomnych pochodzących z rozpadu cząstki pierwotnej można zmierzyć w detektorze i poprzez ich ekstrapolację do punktu przecięcia wyznaczyć miejsce rozpadu; w innej sytuacji znajomość kierunku rozchodzenia się czoła fali pozwala…

Wpływ parametrów kolimatora i techniki napromieniania na rozkład dawki

Wpływ parametrów MLC na planowanie rozkładu dawki był badany przez wiele grup naukowców. W technikach statycznych wpływ szerokości listków MLC na konformalność rozkładu dawki wydaje się oczywisty. Dla technik IMRT przy ustalonej pozycji izocentrum i kącie obrotu kolimatora, wymiar szerokości listka MLC ogranicza modulację fluencji prostopadle do kierunku ruchu listków. Mniejsza szerokość listków MLC jest uznawana za…

Praktyczny poradnik spełnienia wymogów systemów akredytacji laboratorium w oparciu o normę ISO 17025:2005 lub równoważnych norm krajowych. Część XI

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część X – Inżynier i Fizyk Medyczny, 4(3), 2015, 283-289 [1] Wymagania w zakresie  raportów/sprawozdań [5.10] Kluczowe pytania – Czy posiadasz określony format raportu/ sprawozdania? – Czy jest on…

Zastosowanie fal akustycznych w terapii – HIFU i litotrypsja

Ultrasonografia utożsamiana jest przede wszystkim z obrazowaniem obszarów wewnątrz pacjenta przy użyciu fal ultradźwiękowych. Skutkami niepożądanymi tej metody obrazowania jest punktowy wzrost temperatury oraz wytwarzanie, po przekroczeniu progu kawitacji, pęcherzyków gazów i wzrost ciśnienia w komórkach badanej tkanki. USG jest zatem kierunkowym przekazywaniem energii w tkance przy pomocy fali ultradźwiękowej, ogniskowanym w pewnym punkcie i odbiorem obrazu generowanego przez falę odbitą.…