CzytelniaNaukowe

Modelling studies related to thermal effects of radiophone electromagnetic radiation

Streszczenie

Radiotelefony przenośne należą do podstawowych narzędzi pracy zespołów ratownictwa medycznego. W artykule scharakteryzowano rodzaje i warunki eksploatacji takich urządzeń, poddano analizie miarę niepożądanych skutków narażenia na emitowane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne oraz omówiono działania profilaktyczne, służące ochronie osób przebywających w najbliższym otoczeniu anten, takich jak inżynierowie, ratownicy medyczni, inni pracownicy medyczni.

Słowa kluczowe: łączność bezprzewodowa, szybkość pochłaniania właściwego energii, modelowanie numeryczne

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Patryk Zradziński

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

tel. +48 22 623 46 50, e-mail: pazra@ciop.pl