Czytelnia

Wprowadzenie

Główną zaletą ultrasonografii jest możliwość diagnozowania tkanek miękkich. Sposobność taką daje również rezonans magnetyczny, jednak metoda ta jest znacznie droższa i mniej dostępna. Niewiele szpitali ma dostęp do rezonansu magnetycznego, natomiast w każdym funkcjonuje kilka ultrasonografów. Badania ultrasonograficzne bazują na zjawisku odbicia fali ultradźwiękowej w czasie jej przechodzenia przez ośrodki o różnej oporności akustycznej.

Istotą ultrasonograficznego obrazowania jest zjawisko echa polegające na odbiciu fal. Co wpływa na wielkość echa? W znacznym stopniu echo zależy od energii fali odbitej od przeszkody, gdyż tylko część energii pierwotnej fali powróci do detektora, reszta przeniknie pomiędzy narządami i tkankami.

Dla ilościowego ujęcia zjawiska potrzebne jest pojęcie impedancji akustycznej. Na wielkość impedancji akustycznej wpływa gęstość ośrodka oraz prędkość rozchodzenia się fali.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl