CzytelniaNaukowe

The methodology for calculating the dose absorbed by the patient on basis of kerma during procedures in the field of interventional neuroradiology

Streszczenie

Wymogi prawa narzucają na personel obliczanie dawki pochłoniętej (w grejach) i odniesienie jej wartości do limitów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Celem pracy jest przybliżenie metodyki obliczania dawki pochłoniętej w grejach [Gy] na podstawie parametrów otrzymanych z rejestratorów dawki, na przykład kermy. Zastosowanie współczynnika korekcji, współczynnika BSF oraz wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych umożliwia szybką i prostą realizację zadań postawionych przez Rozporządzenie.

Słowa kluczowe: kerma, DAP, dawka pochłonięta, ochrona radiologiczna pacjenta, angiografia

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Sandra Modlińska
Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel. +48 691 917 873, e-mail: smodlinska@sum.edu.pl