Stworzyć przestrzeń współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie Zapotrzebowanie na wyroby medyczne dla osób niepełnosprawnych jest coraz większe z wielu powodów. Jednym z nich jest m.in. konieczność w ymiany tychże w yrobów z uwagi na zużycie, postęp technologiczny i techniczny oraz konkurencyjność na rynku usług. W strukturze polskiego rynku wyrobów medycznych około 85% urządzeń medycznych jest importowanych, głównie z krajów UE, przede…

Zastosowanie termografii w diagnostyce przewlekłych zębopochodnych procesów zapalnych – opis przypadku

The application of thermography of diagnostic of chronic odontogenic inflammations – a case report Streszczenie Pod koniec XX wieku w diagnostyce lekarsko- -stomatologicznej zaobserwowano wzrost zainteresowania metodami termograficznymi. O ile piśmiennictwo obejmujące przydatność tej metody w diagnostyce guzów nowotworowych, stanów zapalnych zatok obocznych nosa czy gruczołów ślinowych jest dość obszerne, o tyle publikacje dotyczące zębopochodnych ognisk…

Mniejszy może więcej. Diagnostyka rentgenowska w nowym wymiarze – próby kliniczne detektora Xrpad

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakończono próby kliniczne detektora Xrpad. Dwa lata temu producent oprogramowania digipaX zaprezentował nowe rozwiązanie – MagicSharp – regulowany filtr wyostrzania zdjęć z dowolnych systemów cyfrowego obrazowania RTG. Widoczny przeskok jakościowy był tak duży, że pojawiały się pytania o przyszłość. Czy można zrobić coś więcej? Można. Postęp w technice jest nie do…

Promieniowanie elektromagnetyczne przy radiotelefonach zespołów ratownictwa medycznego

The electromagnetic radiation of radiophones used by medical emergency teams Streszczenie Radiotelefony (przewoźne i przenośne), zapewniające łączność pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego (ZRM) a dyspozytorem, stanowią wyposażenie karetek uzupełniające sprzęt medyczny. Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że najczęściej stosowanym przez ZRM jest obecnie w Polsce system konwencjonalny, wykorzystujący pasmo częstotliwości (167-169) MHz do emisji promieniowania elektromagnetycznego. Przeprowadzone badania…

Optymalizacja systemu XVI dla protokołów klinicznych

Streszczenie Wprowadzenie radioterapii IGRT utorowało drogę do implementacji technik, które umożliwiają zwiększanie dawki i hypofrakcjonowanie, przy utrzymaniu wymaganego reżimu dawek dla tkanek/ organów zdrowych. Idea oraz wymagania technik radioterapii IGRT zdeterminowały rozwój i zastosowanie do użytku klinicznego obrazowania wolumetrycznego 3D i 4D. W rozwiązaniu technicznym spowodowało to, że systemy obrazowania zostały „dołączone” do systemów radioterapeutycznych.…

Metodyka obliczania dawki pochłoniętej przez pacjenta podczas zabiegów z zakresu neuroradiologii zabiegowej na podstawie kermy

The methodology for calculating the dose absorbed by the patient on basis of kerma during procedures in the field of interventional neuroradiology Streszczenie Wymogi prawa narzucają na personel obliczanie dawki pochłoniętej (w grejach) i odniesienie jej wartości do limitów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego…

Zastosowanie techniki VMAT z bramkowaniem oddechowym w radiochirurgii stereotaktycznej

Application of the respiratory gated VMAT technique in stereotactic radiosurgery Streszczenie Radiochirurgia to sposób frakcjonowania dawki w radioterapii, polegający na podaniu kilku dużych dawek frakcyjnych w małej objętości. Jej realizację umożliwiają zaawansowane techniki dynamiczne. Jedną z nich jest technika, w której zastosowane są wiązki o zmiennym kształcie przy jednoczesnym obrocie głowicy akceleratora oraz zmiennej mocy dawki.…

Odtwarzalność ułożenia pacjenta podczas radioterapii głowy i szyi

Radioterapia głowy i szyi wiąże się z koniecznością zapewnienia szczególnej odtwarzalności ułożenia pacjenta. Wysokie ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego wymusiło wprowadzanie bardziej zindywidualizowanych rozwiązań dla wsparcia głowy oraz odtworzenia pozycji struktur wewnętrznych. Dążenie do zapewnienia większej precyzji sprowadzało się jednak głównie do modyfikacji w zakresie masek z tworzywa termoplastycznego, pozostawiając obręcz barkową bez odpowiedniego wsparcia. Podgłówki o stałym profilu zapewniają niewystarczające wsparcie dla stosowanych…