Czytelnia

Wprowadzenie
W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost zachorowalności na choroby układu krążenia, które stanowią główną przyczynę zgonów. Fakt ten wpływa na rozwój metod diagnostycznych. Coraz częściej stosowaną techniką obrazowania jest rezonans magnetyczny serca CMR (Cardiovascular Magnetic Resonance), pozwalający na uzyskanie informacji dotyczących zarówno budowy, jak i funkcji mięśnia sercowego podczas jednego badania, nie narażając przy tym pacjenta na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego. Z drugiej strony CMR to metoda technicznie skomplikowana, wymagająca dużej wiedzy i doświadczenia od osób przeprowadzających badanie, dlatego jest dostępna
tylko w wyspecjalizowanych placówkach. Osoba obsługująca aparat musi wykazać się umiejętnością doboru odpowiednich właściwości sekwencji, planowania przekrojów, eliminacji artefaktów związanych m.in. z czynnością serca, oddechem, przepływem krwi. Musi dysponować rozległą wiedzą, aby móc na bieżąco rozwiązać nietypowe problemy związane z akwizycją obrazów nieustannie poruszającego się narządu, jakim jest serce. W pracy przedstawiono metodykę obrazowania serca za pomocą rezonansu magnetycznego oraz najczęstsze wskazania do badania tą techniką.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Magdalena Tuzimek, Karolina Dorniak, Edyta Szurowska

Zakład Radiologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. +48 58 349 22 22, e-mail: magdalenatuzimek@gumed.edu.pl