Czytelnia

Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025. Część XI – Inżynier i Fizyk Medyczny, , 4(6), 2015, 333-338 [1]

Podwykonawstwo [4, 5]

Kluczowe pytania

– Czy oceniasz przydatność podwykonawców według określonego zestawu kryteriów?

– Czy posiadasz listę zatwierdzonych podwykonawców?

– Czy posiadasz mechanizm, który gwarantuje wykluczenie podwykonawców niespełniających kryteriów oceny?

– Czy uzyskujesz zgodę klientów na podwykonawstwo przed wykonaniem zlecenia/pracy?

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Dominika Oborska-Kumaszyńska

Wolverhampton Royal Hospitals, New Cross Hospital, MPCE Department, Wolverhampton, United Kingdom, e-mail: doborska-kumaszynska@wp.pl