Polecane


ib_s

Seminarium poświęcone dokonaniom w inżynierii biomedycznej

Data: 18.11.2016 r., g. 10.00
Miejsce: Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe, sala L051

I blok – Biomechanika –  10.00 – 12.30

– prof. Romuald Będziński „Dysfunkcje narządów ruchu i implanty, punkt widzenia inżyniera.”

– dr hab inż. Wojciech Wolański „Komputerowe wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych – CAS (Computer Aided Surgery)”

I przerwa kawowa – 12.30 – 13.00

II blok – Ortopedia – 13.00 – 14.30
– dr Bartosz Łukaszewski „Amputacje, ich znaczenie w leczeniu chirurgicznym, opieka nad chorym po amputacji, przygotowanie do zaprotezowania”
 – Adam Antoniewicz „Najnowsze rozwiązania światowej techniki ortopedycznej – protezy kończyn oraz elektryczne wózki inwalidzkie Ottobock”

II przerwa kawowa – 14.30 – 15.00

III blok – Koła Naukowe i projekty Politechniki Poznańskiej 15.00 – 17.00
– Virdiamed „Możliwości wykorzystania klinicznego przestrzennej wizualizacji tkanek okiem lekarza i inżyniera.”
– BTS Da Vinci „Położenie środka ciężkości ciała podczas jazdy na rowerze” oraz „Ocena ryzyka urazu kończyn dolnych na podstawie badania izokinetycznego”

– IWP – Virtual Engineering „Wspomaganie planowania przedoperacyjnego za pomocą obróbki DICOM.” oraz „Idea robotyzacji w medycynie – Igła – koncepcja i wykonanie.”

Seminarium wspierają:
Stanley
Inżynier i Fizyk Medyczny
Ottobock Polska
Technomex