Czytelnia

Wpływ parametrów MLC na planowanie rozkładu dawki był badany przez wiele grup naukowców. W technikach statycznych wpływ szerokości listków MLC na konformalność rozkładu dawki wydaje się oczywisty. Dla technik IMRT przy ustalonej pozycji izocentrum i kącie obrotu kolimatora, wymiar szerokości listka MLC ogranicza modulację fluencji prostopadle do kierunku ruchu listków. Mniejsza szerokość listków MLC jest uznawana za przyczynę lepszej konformalności dawki, pokrycia obszaru tarczowego i ochrony obszarów krytycznych dla planów IMRT, w szczególności dla względnie małych objętości guzów (Shang i in. (2013)).

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(6), 2015

dr n. fiz. Łukasz Matulewicz
ELEKTA Sp. z o.o.