Czytelnia

Ultrasonografia utożsamiana jest przede wszystkim z obrazowaniem obszarów wewnątrz pacjenta przy użyciu fal ultradźwiękowych. Skutkami niepożądanymi tej metody obrazowania jest punktowy wzrost temperatury oraz wytwarzanie, po przekroczeniu progu kawitacji, pęcherzyków gazów i wzrost ciśnienia w komórkach badanej tkanki. USG jest zatem kierunkowym przekazywaniem energii w tkance przy pomocy fali ultradźwiękowej, ogniskowanym w pewnym punkcie i odbiorem obrazu generowanego przez falę odbitą. Powyższe dwa efekty fizyczne – mechaniczny i termiczny, z negatywnych stały się głównymi i bardzo pożądanymi efektami w nowej metodzie walki z nowotworami, zwanej HIFU (High Intensity Focused Ultrasound). Metoda ta staje się uzupełnieniem lub nawet zastąpieniem w niektórych przypadkach brachyterapii lub radioterapii.

Czytaj całość: Inżynier i Fizyk Medyczny 4(6), 2015

Monika Jędrzejewska, Bartosz Węckowski, Piotr Jankowski

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej, ul. Naramowicka 219a/18, 61-611 Poznań, tel. +48 602 303 517, e-mail: mjedrzejewska@o2.pl