CzytelniaNaukowe

The application of thermography of diagnostic of chronic odontogenic inflammations – a case report

Streszczenie

Pod koniec XX wieku w diagnostyce lekarsko- -stomatologicznej zaobserwowano wzrost zainteresowania metodami termograficznymi. O ile piśmiennictwo obejmujące przydatność tej metody w diagnostyce guzów nowotworowych, stanów zapalnych zatok obocznych nosa czy gruczołów ślinowych jest dość obszerne, o tyle publikacje dotyczące zębopochodnych ognisk infekcji nie są zbyt liczne. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki, u której za pomocą kamery termowizyjnej wykryto wzrost temperatury w okolicy trzonowcowej lewej. Wykonane badanie CBCT potwierdziło obecność zębopochodnego przewlekłego procesu zapalnego.

Słowa kluczowe: termografia, diagnostyka, zębopochodny proces zapalny

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Maciej Dobrzyński1, Krzysztof Dudek2, Olga Parulska3, Piotr Kosior1, Ireneusz Całkosiński4
1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, tel. +48 71 784 03 78, e-mail: maciejdobrzynski@op.pl
2 Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska, ul. I. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław
3 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
4 Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław