AktualnościPartnerzyPolecaneTowarzystwa

Praca technika elektroradiologii w Europie 25-26 lutego 2017 r.
Centrum Konferencyjne MOLO, ul. Klonowa 16, Smardzewice, www.centrummolo.pl

Dzień I – 25 lutego 2017 (sobota)
W konferencji wezmą udział przedstawiciele środowiska pracujący w zakładach radiologii, pracowniach MR na Litwie, w Niemczech, Danii, Szwajcarii, Włoszech, Anglii.
W trakcie III paneli dyskusyjnych zostaną przedstawione aktualnecstandardy wykonywania zawodu technika elektroradiologii w krajach Unii Europejskiej.

10.00 – 12.00 Prawo obowiązujące i regulacje zasad wykonywania zawodu (nostryfikacja, zasady pracy, socjalne i mentalne podejście personelu i pacjenta).

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Poziomy edukacji, zasady BHP na poszczególnych stanowiskach wykonywanego zawodu.

13.30 – 14.00 Panel wykładów prowadzony przez firmy.

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.00 Organizacje naukowe/związkowe/zawodowe zrzeszające osoby wykonujące zawód technika elektroradiologii w poszczególnych krajach.

Przerwa kawowa

16.00 – 17.00 Wystąpienie zaproszonych gości reprezentujących EFRS.

Dzień II – 26 lutego 2017 (niedziela)

10.00 Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków PSTE – I termin.

10.00 -10.30 Panel wykładów klinicznych przedstawianych na kongresach.

10.45 Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków PSTE – II termin.

Planowany czas zakończenia: 13.00

 

o PSTE…

Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiolgii istnieje od 2012 roku, jest kontynuacją najlepszych wartości jakie udało się  osiągnąć w trakcie wieloletniego działania Sekcji Techników Elektroradiologii PLTR.
Obecnie jako samodzielna organizacja realizujemy coraz więcej wyzwań, odzwierciedlających realne  oczekiwania środowiska.
Głównym celem PSTE jest podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawód technika elektroradiologii oraz kształcących się w tym kierunku, poprzez organizację szkoleń teoretycznych, warsztatów praktycznych i innych form dydaktyczno-naukowych.
Staramy się budować świadomość potrzeby stałego podnoszeniampoziomumwiedzymzawodowej.
Deklarujemy kontynuację współpracy z innymi organizacjami  w pracach  legislacyjnych aktów prawnych dotyczących naszego zawodu, promieniowania jonizującego pola elektromagnetycznego, przepisów BHP i ochrony radiologicznej.
Stowarzyszenie w 2014 roku zostało członkiem EFRS, najważniejszej organizacji europejskiej, konsolidującej nasze środowisko w Unii Europejskiej, co ma dla nas duże znaczenie.   

Nasze stowarzyszanie corocznie organizuje dwie  duże, przekrojowe konferencje naukowe,  podejmujące tematy kliniczne – przedstawiając wszystkie metody diagnostyczne dotyczące omawianego zagadnienia. Oprócz tego organizujemy praktyczne warsztaty z  zakresu rezonansu magnetycznego, densytometrii, mammografii, systemu zarządzania jakością w radiologii i diagnostyce obrazowej.

W ramach realizacji naszych celów współpracujemy z ośrodkami referencyjnymi oraz firmami dystrybuującymi sprzęt do badań diagnostycznych

Na skuteczność działań PSTE duży wpływ  ma ilość zrzeszonych członków oraz ich aktywność.
Ciągle jeszcze jest Nas za mało, by moc stowarzyszenia mogłaby mieć realny wpływ na kwestie dotyczące naszego zawodu. Zapraszamy serdecznie w nasze szeregi, znajdzie się u nas miejsce dla każdego, komu nasza profesja nie jest obojętna  Poszukujemy chętnych do współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, co udało się nam osiągnąć dotychczas.