CzytelniaNaukowe

MRI Quality control – basic tests

Streszczenie

Rezonans magnetyczny, od momentu zaistnienia, zajął centralne miejsce wśród technik radiologicznych. O ile jednak w przypadku aparatury rentgenodiagnostycznej obowiązują w zakresie kontroli jakości jednolite zalecenia i przepisy prawne, to nie ma takich wytycznych w odniesieniu do MRI. Procedury kontroli jakości opracowane przez ACR (American College of Radiology) mogą stanowić idealny punkt wyjścia do konstruowania własnego programu kontroli jakości w pracowni MRI. W niniejszej pracy opisano osiem podstawowych testów systemu MRI, takich jak: kontrola współczynnika stosunku sygnału do szumu, częstotliwości rezonansowej, zniekształceń geometrycznych, jednolitości intensywności obrazu, obecności cieni dodatkowych na obrazach, rozdzielczości przestrzennej przy wysokim kontraście, wykrywania obiektów o niskim kontraście, grubości warstwy i położenia warstwy. Testy wykonano przy użyciu fantomu ACR MRI oraz w kilku przypadkach, dla porównania, fantomu GE.

Słowa kluczowe: MRI, kontrola jakości, fantom ACR, SNR, rozdzielczość, kontrast, artefakty obrazu

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Maria Sokół1, Magdalena Wicher2, Ireneusz Wochlik2, Jarosław Bułka2, Magdalena Machnikowska-Sokołowska3

1 Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 32 278 80 12, e-mail: maria.sokol@io.gliwice.pl
2 Silvermedia S.A., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków
3 Scanix Sp. z o.o., Pracownia Rezonansu Magnetycznego, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice