Medycyna nuklearna w onkologii

Wprowadzenie Jesteśmy świadkami przełomu technologicznego, który dotyczy również medycyny. Wzrost zachorowalności i wykrywalności chorób nowotworowych wymusił konieczność zbadania i zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie choroby nowotworowej i jej rozwój. Kolejnym etapem jest wybór najlepszej terapii umożliwiającej zwalczenie choroby. Podstawowym narzędziem stosowanym w rozwiązywaniu przedstawionych problemów jest biologia molekularna. Medycyna nuklearna pozwala na kliniczne zastosowanie osiągnięć biologii molekularnej; metody radioizotopowe umożliwiają ocenę szeregu procesów biochemicznych bezpośrednio u…

Metody oceny rezerwy wieńcowej

Methods for the assessment of coronary flow reserve Streszczenie Rezerwa wieńcowa, będąca różnicą pomiędzy spoczynkowym a maksymalnym przepływem wieńcowym, a także cząstkowa rezerwa przepływu są przydatnymi parametrami w ocenie pacjentów z chorobą wieńcową i ich kwalifikacji do leczenia zachowawczego bądź rewaskularyzacyjnego. Pośrednie metody oceny rezerwy wieńcowej – próby ergometryczne pozwalają m.in. na ocenę zdolności krążenia wieńcowego do dostarczania odpowiedniej ilości tlenu w sytuacji zwiększonego…

Możliwości zastosowania sygnałów bioelektrycznych (EMG) w systemach sterowania

Possibilities of using electromyographic (EMG) biosignals in control systems Streszczenie W dobie rozwoju inżynierii biomedycznej, technologie mające dotychczas zastosowanie jedynie w diagnostyce klinicznej zyskują coraz większą popularność w dziedzinach niebezpośrednio związanych z medycyną. W artykule przedstawiono przykłady możliwego zastosowania sygnałów elektromiograficznych (EMG) w systemach sterowania. Słowa kluczowe: EMG, elektromiografia powierzchniowa, systemy sterowania, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, egzoszkielet Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik…

Kontrola jakości w spektroskopii 1H MRS

1H MRS spectroscopy quality control Streszczenie Spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo (MRS) jest nieinwazyjnym narzędziem pozwalającym badać procesy zachodzące w organizmach żywych na poziomie molekularnym. Możliwość ilościowej analizy biochemicznej wybranego obszaru zainteresowania czyni tę technikę cenną, zwłaszcza w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki zmian w mózgu. Jeśli jednak MRS ma znaleźć swoje stałe miejsce w praktyce klinicznej, wymaga prostego i wiarygodnego systemu kontroli jakości QC…

Implementation of an independent radiation detector actively monitoring delivery of radiation pulses during gynaecological PDR brachytherapy treatment

INTRODUCTION PDR (Pulsed Dose Rate) brachytherapy treatment is a radiotherapy modality combining physical advantages of HDR brachytherapy (dose distribution optimization as well as radiation safety) with radiobiological equivalency of LDR (Low Dose Rate) brachytherapy. At the beginning of the 90’s, a new technique was developed in order to mimic the radiobiological effect of continuous LDR, while taking advantage of the same…

Weryfikacja obrazu zrekonstruowanego przy pomocy algorytmu iMAR w obszarze głowy i szyi

Verification of CT images reconstructed by means of iMAR algorithm within a region of head and neck Streszczenie W artykule poruszono tematykę planowania radioterapeutycznego pacjentów z wszczepionymi endoprotezami, które zaburzają obraz wykonany podczas badania CT. Najczęściej są to protezy główki kości udowych, panewek, rozruszniki serca, expandery po mastektomii czy implanty dentystyczne. Skan z tomokomputera uzyskany w obszarze tych implantów jest w zasadzie…

Mammografia – refleksje technika elektroradiologii

Mammography – Radiographer’s thoughts Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie różnych aspektów pracy technika elektroradiologii wykonującego badania mammograficzne. Aby obrazy mammograficzne mogły być prawidłowo ocenione przez lekarza radiologa, oprócz dobrania właściwych parametrów ekspozycyjnych należy zastosować właściwe ułożenie piersi. Konieczne jest także zachowanie zasad higieny, ochrony radiologicznej oraz rzetelne wypełnienie ankiety wraz z pacjentką. Za to wszystko odpowiada technik elektroradiologii [1]. Słowa kluczowe: mammografia, technik elektroradiologii, diagnostyka…

Kontrola jakości systemów MRI – testy podstawowe

MRI Quality control – basic tests Streszczenie Rezonans magnetyczny, od momentu zaistnienia, zajął centralne miejsce wśród technik radiologicznych. O ile jednak w przypadku aparatury rentgenodiagnostycznej obowiązują w zakresie kontroli jakości jednolite zalecenia i przepisy prawne, to nie ma takich wytycznych w odniesieniu do MRI. Procedury kontroli jakości opracowane przez ACR (American College of Radiology) mogą stanowić idealny punkt wyjścia do konstruowania własnego programu kontroli…