CzytelniaNaukowe

1H MRS spectroscopy quality control

Streszczenie

Spektroskopia rezonansu magnetycznego in vivo (MRS) jest nieinwazyjnym narzędziem pozwalającym badać procesy zachodzące w organizmach żywych na poziomie molekularnym. Możliwość ilościowej analizy biochemicznej wybranego obszaru zainteresowania czyni tę technikę cenną, zwłaszcza w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki zmian w mózgu. Jeśli jednak MRS ma znaleźć swoje stałe miejsce w praktyce klinicznej, wymaga prostego i wiarygodnego systemu kontroli jakości QC (Quality Control) oraz standaryzacji technik akwizycji widm i wysokiej jakości danych spektroskopowych. Kontrola jakości procedur MRS jest zatem niezbędna zarówno, by upewnić się, że system MR jest optymalnie skalibrowany do badań spektroskopowych, jak i na etapie zbierania danych i ich przetwarzania. W artykule przedstawiono ogólną strategię funkcjonowania systemu QC na obu poziomach, opisano podstawowe testy, wskazano sugerowane kryteria ich akceptacji i podano ogólne zasady analizy widm MR.

Słowa kluczowe: 1H MRS, PRESS, kontrola jakości, fantom, rejestracja i analiza widm, kryteria akceptacji

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Agnieszka Skorupa1, Magdalena Wicher2, Maria Sokół1
1 Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, tel. +48 322 78 80 12, e-mail: maria.sokol@io.gliwice.pl
2 Silvermedia Sp. z o.o., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków