CzytelniaNaukowe

Methods for the assessment of coronary flow reserve

Streszczenie

Rezerwa wieńcowa, będąca różnicą pomiędzy spoczynkowym a maksymalnym przepływem wieńcowym, a także cząstkowa rezerwa przepływu są przydatnymi parametrami w ocenie pacjentów z chorobą wieńcową i ich kwalifikacji do leczenia zachowawczego bądź rewaskularyzacyjnego. Pośrednie metody oceny rezerwy wieńcowej – próby ergometryczne pozwalają m.in. na ocenę zdolności krążenia wieńcowego do dostarczania odpowiedniej ilości tlenu w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania. Do oceny perfuzji mięśnia sercowego i rezerwy wieńcowej wykorzystuje się także skalę TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) i jej modyfikacje przydatne w prognozowaniu rokowania u chorych z ostrym zawałem serca oraz w ocenie efektów leczenia reperfuzyjnego, rezonans magnetyczny pozwalający dodatkowo na zbadanie innych parametrów funkcjonalnych serca, SPECT (Single-photon Emission Computed Tomography), PET (Positron Emission Tomography), a także nowoczesne skanery PET-CT i SPECT-CT.

Słowa kluczowe: rezerwa wieńcowa, cząstkowa rezerwa przepływu (FFR), próby ergometryczne, rezonans magnetyczny serca, przepływ wieńcowy

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Karolina Gawryś, Jakub Gawryś, Konrad Majchrzak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, tel. +48 793 583 116, e-mail: karolina.maria.gawrys@gmail.com