CzytelniaNaukowePolecane

Medical monitors – should they arise requirements/technical recommendations for monitors used in radiotherapy?

Streszczenie

Monitory medyczne stanowią ostatni element procesu obrazowania. Jest to prezentacja obrazów medycznych, uzyskanych z różnych systemów obrazowania medycznego: aparaty rtg, USG, MRI, TK, urządzenia medycyny nuklearnej. Są one podstawą do oceny cech fizycznych i fizjologicznych pacjenta. W radioterapii wykorzystywane są obrazy pochodzące ze wszystkich możliwych modalności diagnostyki obrazowej, jak również powstają one podczas procesu radioterapeutycznego (TK, symulatory, EPID, CBCT, USG itd.). Obrazy te różnią się między sobą w zakresie ich parametrów: rozdzielczość, rozmiar, głębokość informacyjna i prezentacji informacji. Niezwykle ważne jest to, aby urządzenia używane do ich prezentacji cechowały się parametrami adekwatnymi do rodzaju i celu obrazowania, jak również realizowanych procedur medycznych. W przypadku radioterapeutycznych zastosowań kryteria doboru parametrów dla monitorów stają się złożonym zagadnieniem. W przygotowaniu radioterapii wykorzystywane są informacje obrazowe pozyskiwane ze wszystkich modalności obrazowych, podlegają one fuzji, są podstawą do przygotowania informacji (kontury) dla planowania leczenia. W procesie radioterapii pozyskiwane są obrazy na rzecz uzyskania informacji o położeniu pacjenta, jego anatomii i fizjologii – CBCT, EPID, TK , USG itd. Informacja obrazowa w radioterapii jest wykorzystywana i transferowana wzdłuż procesu terapeutycznego do ustalenia wieloprofesjonalnego drzewa decyzyjnego o metodach, realizacji i jakości dostarczanej terapii. W tym aspekcie wydawałoby się słuszne ustalenie kryteriów technicznych dla monitorów stosowanych w radioterapii.

Słowa kluczowe: monitory medyczne, obrazy medyczne, prezentacja obrazów medycznych, radioterapia

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Dominika Oborska
The Royal Wolverhampton NHS Trust New Cross hospital Wednesfield, Wolverhampton WV10 0QP, United Kingdom, e-mail: dominika.oborska@nhs.net