Czytelnia

Wprowadzenie
Od momentu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie fizyka medyczna upłynęło już ponad 10 lat (pierwsi specjaliści rozpoczęli szkolenie w 2006 roku). Do chwili obecnej tytuł specjalisty uzyskało blisko 200 osób. Jest zupełnie zrozumiałe, że w tym okresie rozwój fizyki medycznej koncentrował się na działaniach związanych ze specjalizacją. W 2015 roku, ze względu na błędy popełnione w stanowieniu prawa, przez przypadek zlikwidowano możliwość uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym w dziedzinie fizyka medyczna. Niezwykle boleśnie za te błędy zapłaciła grupa fizyków medycznych, która miała przystąpić do egzaminu końcowego w roku 2015. Sytuacja, jak można mieć nadzieję, wróci do normy w roku 2017, w którym oczekujemy uchwalenia ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zawieszenie specjalizacji to dobry moment, aby zadać sobie pytanie o działania, jakie powinno podjąć środowisko fizyków medycznych, aby nie tylko zachować swój stan posiadania, ale próbować go jeszcze rozszerzyć. Dodatkowym impulsem do napisania tego tekstu jest dość dynamiczny rozwój towarzystwa skupiającego europejskie towarzystwa fizyki medycznej, Euroepan Federation of Organizations of Medical Physics (www.efomp.org). W tej publikacji przedstawiam swoje przemyślenia na ten temat.

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Paweł Kukołowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
Zakład Fizyki Medycznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-798 Warszawa, tel. +48 22 546 27 75, e-mail: pawel.kukolowicz@gmail.com