CzytelniaNaukowe

Verification of CT images reconstructed by means of iMAR algorithm within a region of head and neck

Streszczenie

W artykule poruszono tematykę planowania radioterapeutycznego pacjentów z wszczepionymi endoprotezami, które zaburzają obraz wykonany podczas badania CT. Najczęściej są to protezy główki kości udowych, panewek, rozruszniki serca, expandery po mastektomii czy implanty dentystyczne. Skan z tomokomputera uzyskany w obszarze tych implantów jest w zasadzie pozbawiony treści obrazowej. Ponieważ materiał, z którego wykonany jest implant, charakteryzuje się dużą liczbą atomową Z, obraz CT w bezpośrednim sąsiedztwie implantów jest zupełnie nieczytelny. Aby w jakiś sposób zredukować artefakty wokół protez firma Siemens zaimplementowała do swojego tomografu komputerowego Somatom AS matematyczne narzędzie – iMAR.
W pracy algorytm ten został zweryfikowany w aspekcie diagnostycznym oraz pod kątem dystrybucji dawki zaplanowanej. Porównano ilościowo obrazy tzw. bazowe (bez zaimplementowanych protez) z obrazami z endoprotezami umiejscowionymi w regionie głowy i szyi. W kolejnym kroku wykonano podstawowe plany leczenia najczęściej spotykane w radioterapii głowy i szyi. Porównano różnice w wartościach dawek z obszarów o różnych gęstościach.
Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, rekonstrukcja obrazów, algorytm iMAR

Pełna wersja artykułu dostępna w prenumeracie i sieci salonów Empik (półka: prasa popularno-naukowa).

Michał Posiewnik, Paweł Czajkowski
Gdyńskie Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK sp. z o.o. w Gdyni, Zakład Fizyki Medycznej, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, tel. +48 58 699 89 12, e-mail: mposiewnik@gmail.com