Rekrutacja na studia II stopnia – Elektroradiologia

rwa rekrutacja na studia II stopnia – Elektroradiologię na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Są one przewidziane dla absolwentów tego kierunku. Program został skonstruowany w ten sposób, aby zapewnić integrację wiedzy technicznej i umiejętności praktycznych z wiedzą medyczną. Po tych studiach będziesz mógł: koordynować pracę zespołu techników oraz inicjować dalszy rozwój zawodowy pełnić rolę…