DOZYMETRIS – bezpieczeństwo radiacyjne i systemy dozymetryczne

DOZYMETRIS – firma z polskim kapitałem, specjalizująca się w produkcji, projektowaniu, realizacji oraz instalacji systemów dozymetrycznych według potrzeb użytkowników. Oferujemy rozwiązania dla przedstawicieli wszystkich branż, m.in.: DAWKOMIERZE OSOBISTE, BRAMKI DOZYMETRYCZNE GAMMA, MONITORY SKAŻEŃ, DETEKTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE HPGe, POMOCE DYDAKTYCZNE (ZJAWISKO RADIOAKTYWNOŚCI), MONITORY DO POMIARU RADONU, ZESTAWY DO SYMULACJI SKAŻEŃ CHEMICZNYCH. Firma DOZYMETRIS wdraża systemy dozymetryczne, które są…