Aktualności

forum-ezdrowia-2018-info_pl_banner_535x300_srodek

 

Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia

logotypy

Cyfrowa rewolucja w obszarze zdrowia w Polsce oraz strategiczne wyzwania i główne zadania, przed jakimi stoi system ochrony zdrowia to temat trzeciej edycji międzynarodowej konferencji Forum e-Zdrowia. Konferencja organizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) odbędzie się 18-19 września w Sopocie. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało kilkuset ekspertów strony rządowej i samorządowej, profesjonalistów z sektorów medycznego i IT oraz przedstawicieli środowisk pacjentów.

Forum e-Zdrowia to najważniejsze w Polsce wydarzenie dotyczące cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. W prowadzonych podczas Forum e-Zdrowia dyskusjach formułowane są sugestie i rekomendacje służące instytucjom i decydentom we wprowadzaniu rozwiązań e-zdrowia. Spotkanie i dyskusja z globalnymi liderami w obszarze e-zdrowia, m.in. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe i Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), pozwalają na wymianę światowych doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz znalezienie optymalnych rozwiązań do zarekomendowania i wprowadzenia w Polsce.

Otwarta debata wszystkich kluczowych środowisk to doskonała podstawa dla wspólnego działania na rzecz e-zdrowia, a przekazywane rekomendacje są zarówno wskazówkami, jak i mobilizacją do podejmowania i wdrażania dobrych decyzji. Uczestnikom dwóch dotychczasowych edycji Forum udało się zdefiniować wiele istotnych problemów i potrzeb dotyczących cyfrowej transformacji

w Polsce oraz zbudować wśród przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w proces szerokie porozumienie, które pozwala wprowadzać rozwiązania i standardy oparte na najlepszych wzorcach.

Korzyści wynikające z wprowadzania technologii cyfrowej w obszarze e-zdrowia dotyczą wszystkich interesariuszy. Pacjenci  uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, wzrost własnego zaangażowania w diagnostykę i leczenie oraz większy stopień respektowania ich praw. Dla profesjonalistów medycznych cyfrowa transformacja oznacza zmniejszenie biurokracji, wsparcie w codziennych decyzjach terapeutycznych i większą interakcję zarówno z pacjentem, jak innymi uczestnikami procesu.

Podczas trzeciej edycji Forum e-Zdrowia uczestnicy konferencji będą dyskutowali m.in. o strategii e-zdrowia dla Polski, kluczowych krajowych i regionalnych działaniach w obszarze e-zdrowia, oczekiwaniach pacjentów i świadczeniodawców, a swoje rozwiązania będą sugerowali przedstawiciele branży IT. Wśród tematów paneli dyskusyjnych znajdą się e-recepta i związana z nią nowa formuła opieki farmaceutycznej, m-zdrowie i telemedycyna, architektura ekosystemu e-zdrowia w Polsce, czy prawa pacjenta w kontekście bezpieczeństwa danych medycznych.

Patronat nad Forum e-Zdrowia objęło Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, partnerem merytorycznym jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Partnerami  konferencji są:

  • Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Fundacja MY Pacjenci, Polska Federacja Szpitali.
  • Adamed, Agfa, Asseco, CGM, Cisco, Comarch, DZP, Eurosoft, GE Healthcare, IBM, Lux Med, Medicover, Microsoft, Philips, Siemens

 

Więcej informacji na stronie: http://forumezdrowia.pl/