Aktualności


Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:

Systemy dla szpitali i placówek medycznych

 

25 października 2018 r., Warszawa, Wstęp wolny, wymagana rejestracja->>

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitalami i przychodniami jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!
W programie:

Warsztat – „Co Batman robi w kolejce do lekarza, czyli RODO w ochronie zdrowia” – Paweł Kaźmierczyk – Prawnik, Kancelaria DZP
(Po 25 maja 2018 r, tj. odkąd obowiązują przepisy RODO, wielu świadczeniodawców ma poważne problemy związane z ochroną danych pacjentów – nie wie dokładnie, jak powinno postępować. W niektórych przypadkach dochodzi więc do absurdalnych sytuacji, które są uciążliwe dla pacjentów i ich bliskich (np. nieudzielanie rodzicom informacji o hospitalizacji przyjętego z wypadku dziecka) lub wręcz stwarzają zagrożenia dla pacjentów (anonimizacja niemal wszelkich informacji o pacjencie, która zwiększa ryzyko pomyłki w nagłych sytuacjach)).

Warsztat dostarczać będzie informacje o tym, co jest źródłem obecnych trudności w poprawnym wdrożeniu przepisów RODO w ochronie zdrowia, co stwarza największe problemy, a także jak je rozwiązać i jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość, w tym m.in.:
– Wskazówki wypracowane przez Grupę Roboczą działającą przy Ministrze Cyfryzacji;
– Aktualne postanowienia Kodeksu branżowego dla ochrony zdrowia;
– Projektowane zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
– Case study najbardziej problematycznych sytuacji.)

– mgr inż. Krzysztof Szmigielski – Kierownik Sekcji Informatyki, Szpital Wolski
„Centralny system monitorowania warunków środowiskowych w Szpitalu Wolskim w Warszawie – opracowanie i wdrożenie”
(W jednostkach służby zdrowia konieczne jest monitorowania warunków środowiskowych na przykład w: Aptece (temperatura w lodówkach i magazynach, wilgotność powietrza), Archiwum zakładowym (temperatura i wilgotność powietrza w magazynach), Banku Krwi (temperatura w lodówkach z krwią i preparatami krwiopochodnymi), oddziałach (temperatura w lodówkach z resztkami poprzetoczeniowymi). W krótkim wystąpieniu przedstawiona zostanie koncepcja, oraz opis wdrożenia centralnego systemu monitorowania warunków środowiskowych w Szpitalu Wolskim w oparciu o IoT i rozwiązania Open Source.)

– Grzegorz Głowacki – Kierownik Projektów, Centralne Zakupy OSSP
„Rola e-marketingu w działalności prywatnych placówek medycznych”
(Większość prywatnych placówek medycznych wykonywała usługi medyczne w ramach umów z NFZ. Ograniczenie kontraktów NFZ dla prywatnych placówek powoduje konieczność zdobywania Pacjentów na płatne zabiegi medyczne. Proces pozyskania i utrzymania Pacjenta jest dla wielu placówek nowym, a zarazem trudnym wyzwaniem. Prelekcja będzie starała się odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób wykorzystać internet i nowoczesne kanały komunikacji w celu zbudowania relacji z Pacjentami?”)

– Robert Reszkowski- Business Sales Manager, EPSON EUROPE B.V. sp. z o.o.
„Konektor medyczny pomostem do optymalizacji procesów przepływu dokumentów w jednostkach służby zdrowia”

– mec. Szymon Zięba – Radca Prawny, Patrimonium Kancelaria Prawnicza i mec. Joanna Hetman–Krajewska – Adwokat i radca prawny Patrimonium Kancelaria Prawnicza
„Dane osobowe i prawo reklamy w kontekście działalności szpitali i placówek medycznych”
Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli publicznych i prywatnych placówek Ochrony Zdrowia:

  • Dyrektorów administracyjnych
  • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych
  • Kierowników Działów IT
  • Kierowników Działów Zamówień
  • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
  • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Przedstawicieli administracji samorządowej.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z organizatorem:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl