Aktualności

Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne stawia na młodość czyli stara się aktywizować działalność naukową studentów. Temu służy konkurs „Diamentowy Promień”.  Organizowany jest w dwóch kategoriach tzn. dla naukowych kół studenckich kierunku lekarskiego oraz elektroradiologii. Aby ocenić stabilność działalności poszczególnych kół naukowych, ocena obejmuje kolejne trzy lata. Oceniane są zarówno publikacje, wystąpienia na imprezach naukowych, uzyskane nagrody i wyróżnienia ale także działalność organizacyjna i popularyzatorska. Oceny dokona Komisja Nauki Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego a wręczenie dyplomów i pucharów nastąpi w czasie najbliższego Zjazdu PLTR. Towarzystwo ma nadzieję, że konkurs pozwoli na zwiększenie zainteresowania studentów radiologią a także da nowy impuls w działalności studenckich kół naukowych w tej dziedzinie.

Formularz zgłoszeniowy

Regulami konkursu