Aktualności

VII Ogólnopolski Zjazd Kierowników Działów Aparatury Medycznej

„Funkcjonowanie Działów Aparatury Medycznej w ochronie zdrowia”

Rewita Rynia, Białobrzegi

21 – 22 marca 2019 r.

 

21 marca (czwartek)

12:30               rejestracja uczestników

13:00-14:00    obiad

14:00-14:10    otwarcie, powitanie uczestników

14:10-14:50    „Incydenty medyczne – udział pracowników Aparatury Medycznej w postępowaniu przed Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych” – Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie

14:50-15:30    „Wyposażenie oddziałów od podstaw” – inż. Janusz Wasilewicz, Dyrektor ds. projektów

15:30-15:50   przerwa kawowa

15:30-16:15    „Programy do aparatury medycznej”

  • Wprowadzenie – Robert Wykowski
  • Prezentacja różnych programów

16:15-17:00    Panel dyskusyjny:

Przykładowe rozwiązania organizacyjne w wybranych podmiotach leczniczych – panel dyskusyjny

  • Nadzór nad serwisem sprzętu medycznego sprawowany przez Dział Aparatury Medycznej Szpitala – mgr inż. Grzegorz Olszewski, główny specjalista ds. aparatury medycznej, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
  • Praktyczne aspekty w zarządzaniu aparaturą medyczną szpitala oparte na własnym doświadczeniu – inż. Karolina Majchrzak, Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

17:00-17:15    przerwa kawowa

17:15-18:00    „Umowy serwisowe – najważniejsze zapisy” – Danuta Jaskulska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w podmiocie leczniczym

20:00-01:30    kolacja uroczysta

 

22 marca (piątek)

08:00-09:00    śniadanie

09:30-10:20    „Gazy medyczne w szpitalu” – Robert Wykowski, Kierownik Działu Sprzętu i Aparatury Medycznej, Szpital Bielański, Warszawa

10:20–11:10    „Fizyk i Inżynier Medyczny w Działach Aparatury Medycznej – prof. Tadeusz Pałko, Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Inżynierii Medycznej przy Ministrze Zdrowia

11:10 -11:20   przerwa kawowa

11:20-12:00    „Obsługa serwisowa wyrobów medycznych świadczona przez serwisy „niezależne” w świetle obowiązującego prawa” – Adam Sobantka, Dyrektor Zakładu ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

12:00-12:30    „Rozwaga Ochrony Danych Osobowych /RODO/ w obsłudze aparatury medycznej – studium przypadku” – Jarosław Feliński, praktyk, wykładowca wyższych uczelni. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA], Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce

  • Legalność obrotu danymi osobowymi z podmiotami zewnętrznymi w świetle art. 28, art. 5 i 6 RODO
  • Integralność i poufność versus naruszenie RODO art. 4.12.
  • Włączanie IODO w proces przygotowania i nadzoru obrotu danych

12:30 – 13:00   dyskusja podsumowująca

13:00 – 14:00   obiad i wyjazd uczestników

 

Link do wydarzenia http://pce.com.pl/?page_id=185&event_id=18