AktualnościCzytelnia

W grudniu 2019 roku w Warszawie został zainstalowany pierwszy cyfrowy system tomografii pozytonowej w Polsce – urządzenie uMI550 firmy United Imaging Healthcare. Na początku 2020 roku wykonano pierwsze badania hybrydowe PET-CT (z ang. positrone emission tomography/computed tomography; pozytonowa tomografia emisyjna sprzężona z tomografią komputerową). Właścicielem nowo otwartej pracowni jest Pan dr n. med. Krzysztof Toth – założyciel pierwszej prywatnej kliniki medycyny nuklearnej w Polsce NUKLEOMED.

United Imaging Healthcare na świecie
United Imaging Healthcare jest innowacyjną firmą medyczną, założoną w 2011 roku w Szanghaju. Centra naukowo-badawcze firmy znajdują się w Chinach, USA i innych regionach świata. Ponad połowa z 5 000 osób zatrudnionych w organizacji to pracownicy naukowi związani z ośrodkami badawczymi.
United Imaging posiada w swoim portfolio wyłącznie cyfrowe systemy PET-CT: uMI550, uMI780 oraz unikalny na skalę światową system total body PET-CT uExplorer, którego maksymalny wymiar podłużny obszaru skanowanego AFOV (z ang. axial field of view) wynosi 194 cm, co pozwala na jednoczasową akwizycję danych z całego ciała pacjenta.

Instalacja pierwszego cyfrowego systemu PET-CT w Polsce
Co skłoniło Pana Doktora do decyzji o poszerzeniu działalności diagnostycznej o pozytonową tomografię komputerową?
– W klinice Nukleomed dysponujemy aparaturą zapewniającą możliwość wykonywania badań scyntygraficznych z zakresu konwencjonalnej medycyny nuklearnej, w pełnym zakresie.

Mamy łącznie cztery gamma kamery, w tym trzy dwugłowicowe, jedna z nich to bardzo nowoczesna hybryda SPECT-CT. Do „pełni szczęścia” brakowało już „tylko” skanera PET-CT. Nie umniejszając w najmniejszym stopniu znaczenia konwencjonalnej medycyny nuklearnej w technikach obrazowania, trudno dzisiaj wyobrazić sobie kompletną placówkę medycyny nuklearnej bez PET-CT. Badania PET-CT to standard w nowoczesnej diagnostyce obrazowej, zwłaszcza onkologicznej na różnych etapach diagnostyki, w tym również w zakresie wyboru odpowiedniego leczenia celowanego i oceny skuteczności terapii.

Dlaczego Pan Doktor wybrał system United Imaging?
– Przy ograniczonych środkach finansowych, paradoksalnie naszej placówki nie stać na zakupy planowane doraźnie, czy pod jeden projekt, pomysł. Urządzenie musi być bardzo nowoczesne, z bogatym wyposażeniem opcjonalnym, o wysokich parametrach technicznych, tak żeby mogło zapewnić wysoką jakość badań w dłuższym horyzoncie czasowym.
Oferta United Imaging od początku kusiła wysokimi parametrami technicznymi oferowanego zarówno skanera PET, jak i tomografu komputerowego, a co najważniejsze – bardzo nowoczesną konstrukcją cyfrowego skanera PET. Szacunkowa ocena stosunku jakości oferowanego sprzętu z opcjami, stacjami procesingowymi, umową serwisową do ceny wskazywała właśnie na tego producenta.

Jakie wyzwania napotkał Pan Doktor na swojej drodze przy instalacji systemu PET-CT w swojej klinice?
– Założone ramy czasowe projektu PET-CT wymusiły na nas całkowite przebudowanie przestrzeni przeznaczonej na nową pracownię przed początkiem instalacji sprzętu w relatywnie krótkim czasie. W miejscu sali wykładowej z pomieszczeniami przylegającymi powstała nowa pracownia z „gorącym” laboratorium izotopowym, punktem podawania radiofarmaceutyków, specjalnie rozplanowaną poczekalnią dla pacjentów, pomieszczeniem dla skanera i sterownią. Ściany działowe spełniają funkcje
osłonne przed promieniowaniem, jest wydzielony niezależny od reszty budynku system wentylacji, oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego, zapewnione niezależne wyjście dla pacjentów po wykonaniu badania, monitorowanie poruszania się pacjentów przy pomocy sytemu kamer, z możliwością przekazywania informacji poprzez głośniki. Niezależnie od prac budowlanych trzeba było zmieścić się w czasie z uzyskaniem odpowiednich zgód PAA i WSSE. Pewien niepokój wynikał ze świadomości, że instalacja PET-CT firmy United Imaging jest pierwszą w Europie i będzie prowadzona wspólnie przez specjalistów z Chin i utworzony miejscowy zespół serwisowy. Na szczęście „docieranie” się dwóch ekip przebiegło sprawnie i urządzenie zostało uruchomione, pierwsze badania wykonane, a nasza satysfakcja z jakości otrzymanych obrazów jest pełna.

Pełna wersja artykułu dostępna w bieżącym wydaniu. Zapraszamy także do prenumeraty.

Agata Zakrzewska
Product&Application Manager MI CT United Imaging Healthcare Poland