Jak oprogramowanie teamplay Siemens Healthineers pomaga optymalizować funkcjonowanie placówek medycznych

Marcin Dębiński, Łukasz Kliszcz Siemens Healthineers Zmaksymalizuj wykorzystanie danych pozyskanych w procesie obrazowania W dobie cyfryzacji optymalne wykorzystanie danych jest kluczem do sukcesu. Zastosowanie różnorodnych metod obrazowania w zakładach diagnostyki obrazowej generuje ogromną ilość danych klinicznych, które pomagają w diagnozowaniu chorób oraz wspierają proces leczenia. Obecnie większość danych, które można wykorzystać w zarządzaniu operacyjnym placówkami…