Tomografia spektralna

Bartosz Pawałowski1, Marta Paluszyńska2, Magdalena Charmacińska3, Olga Bąk3, Kinga Graczyk1, Katarzyna Świątek1, Maksymilian Wosicki1, Tomasz Piotrowski1, 4 1 Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań, tel. +48 618850552, e-mail: bartosz.pawalowski@wco.pl 2 Zakład Fizyki Medycznej, Oddział w Kaliszu, Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Kaszubska 12, 62-800 Kalisz 3 Zakład Fizyki Medycznej, Oddział w…