Weryfikacja jakości i parametrów dynamicznego obrazowania na rzecz IGRT – 4D CBCT (Cone Beam CT)

Dominika Oborska-KumaszyńskaNuffield Healthcare Cancer Centre London, 49 Parkside, Wimbledon, United Kingdom, e-mail: dominika.oborska-kumaszynska@cancercentrelondon.co.uk Streszczenie 4D Cone Beam CT (4DCBCT) i Kilovoltage Intrafraction Monitoring (KIM) skorelowane z cyklem oddechowym są wykorzystywane głównie w radioterapii pacjentów z nowotworami płuc (ze szczególnym uwzględnieniem stereotaktycznego napromieniania płuc). Wstępne dane obrazowe pochodzą ze skorelowanej z cyklem oddechowym akwizycji 4DCT i…

Świadoma odpowiedzialność – o różnicach i zakresach odpowiedzialności zawodowej elektroradiologa

Jakub UrbanKancelaria Adwokacka Urban, ul. Podwislocze 27-1, 35-309 Rzeszów, e-mail: jakub.urban@kancelariaurban.com „Można przypuścić, że wszyscy ludzie mają świadomość, lecz na ogół nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę” pisał Stanisław Lem w Okamgnieniu. Prawdziwość tej sentencji potwierdza wielu pracowników, którzy mają świadomość znaczących różnic wykonywania obowiązków w ramach podpisanej umowy o pracę a umowy zlecenia,…