Prof. dr hab. inż. Ewa Zalewska – Redaktor naczelny Inżynier i Fizyk Medyczny

Z Nowym Rokiem 2023 przypadł mi w udziale zaszczyt objęcia funkcji redaktora naczelnego niniejszego czasopisma i kontynuowania działalności prof. Grzegorza Pawlickiego (w latach 2012–2016) oraz prof. Tadeusza Pałko (w latach 2016–2022), z którymi współpracowałam jako zastępca redaktora naczelnego. Czasopismo „Inżynier i Fizyk Medyczny” trafia do Czytelników już od ponad 10 lat i z satysfakcją obserwowaliśmy…