Działalność sekcji inżynierii klinicznej przy Federacji Towarzystw Inżynierii Biomedycznej

Międzynarodowa Federacja Inżynierii Medycznej i Biologicznej IFMBE (International Federation of Medical and Biological Engineering) powstała w 1959 roku jako międzynarodowa organizacja skupiająca towarzystwa inżynierii biomedycznej i stawiająca sobie za cel wspieranie współpracy naukowej, technologicznej, a także w zakresie edukacji. Aktualnie do IFMBE należy ponad 60 organizacji i liczy ona ponad milion członków. Od 1976 roku tworzy łącznie z Międzynarodową Organizacją…