Czytelnia

Międzynarodowa Federacja Inżynierii Medycznej i Biologicznej IFMBE (International Federation of
Medical and Biological Engineering) powstała w 1959 roku jako międzynarodowa organizacja skupiająca
towarzystwa inżynierii biomedycznej i stawiająca sobie za cel wspieranie współpracy naukowej, technologicznej,
a także w zakresie edukacji. Aktualnie do IFMBE należy ponad 60 organizacji i liczy ona ponad
milion członków. Od 1976 roku tworzy łącznie z Międzynarodową Organizacją Fizyki Medycznej
IOMP (International Organization for Medical Physics) Unię Towarzystw Fizyki i Inżynierii Medycznej
IUPESM (International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine)…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Ewa Zalewska

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Czytaj cały artykuł on-line