Wymogi przestrzenne i instalacyjne przy projektowaniu i modernizacji bloku operacyjnego

Blok operacyjny jest jednym z działów szpitalnych, które wymagają bardzo rozbudowanych instalacji zabezpieczających ze względu na konieczność utrzymania  zarówno wysokiej aseptyki większości pomieszczeń w jego przestrzeni, jak i zabezpieczenia trwających zabiegów pod względem bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu, a także zapewnienia prawidłowego działania aparatury medycznej. Zabezpieczenie zadanych przez technologa medycznego prawidłowości warunków na sali operacyjnej i…