Blok operacyjny jest jednym z działów szpitalnych, które wymagają bardzo rozbudowanych instalacji zabezpieczających ze względu na konieczność utrzymania  zarówno wysokiej aseptyki większości pomieszczeń w jego przestrzeni, jak i zabezpieczenia trwających zabiegów pod względem bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu, a także zapewnienia prawidłowego działania aparatury medycznej. Zabezpieczenie zadanych przez technologa medycznego prawidłowości warunków na sali operacyjnej i w pomieszczeniach bezpośrednio do niej przyległych wymaga przestrzegania odpowiednich wytycznych i przepisów. Projektanci i osoby zarządzające jednostką medyczną muszą mieć świadomość, że bez precyzyjnego określenia koniecznych parametrów środowiska na bloku, może on stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów. Obecne przepisy dotyczące bloku operacyjnego dość szczegółowo precyzują zalecany układ funkcjonalny. Wobec tego podstawowym problemem staje się określenie wymogów przyszłego użytkownika – jakiego rodzaju zabiegi będą wykonywane w salach operacyjnych, ile sal operacyjnych będzie koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, ile osób personelu będzie przebywać na bloku, w jakim czasie itd. Uwzględnienie powyższych kryteriów bezpośrednio wpływa na projekt i wykonanie instalacji…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 3/2013: www.inzynier-medyczny.pl

Aniela Złotkowska

technolog medyczny firmy EDAN Usługi Projektowe i Konsulting,