CzytelniaNaukowe

Przesiewowe badania mammograficzne mają na celu zmniejszenie śmiertelności w grupie kobiet
w wieku 50-69 lat z powodu raka piersi. W przypadku tych badań kluczową rolę odgrywa jakość. Aby
utrzymać ją na odpowiednim poziomie, wprowadzono system kontroli pracowni mammograficznych.
Dotyczy on zarówno testów podstawowych wykonywanych przez personel pracowni, aparatu mammograficznego,
negatoskopów, jak i testów specjalistycznych wykonywanych przez firmy zewnętrzne…

Cały artykuł dostępny w wersji elektronicznej Flippingbook – Inżynier i Fizyk Medyczny 4/2012: www.inzynier-medyczny.pl

Małgorzata Podloch

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Justyna Kozub

Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Andrzej Urbanik

Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Czytaj cały artykuł on-line